Virtuální realita (VR) má pro společnosti širokou škálu využití a její osvojení jednotlivými podniky se rychlým tempem zvyšuje. Firmy se snaží navzájem odlišit něčím výjimečným, chtějí naleznout konkurenční výhodu nebo třeba nabízet jejich produkt či službu inovativním řešením. VR nabízí nejenom konkurenční výhodu, ale dají se díky ní efektivněji řešit podnikové procesy nebo představovat produkt zákazníkům úplně novým, jedinečným způsobem.

VR nyní zažívá obrovský boom, který by do pár let mohl dosáhnout podobného úspěchu, jaký zažívaly mobilní telefony na přelomu tisíciletí. Technologie VR skýtá (nejenom) pro firmy obrovský potenciál!

Jedním z hlavních benefitů je vzdělávání vašich zaměstnanců. Pomocí virtuální reality můžete své zaměstnance školit levně, efektivně a bez zbytečných jazykových bariér, které se využitím této technologie úspěšně odbourávají. Vzdělávat ve virtuální realitě je možné v podobě zaškolení a trénování nových zaměstnanců, školení BOZP nebo například nácvikem kritických situací, které mohou během pracovního procesu nastat, ale jejich simulace v reálném světě jsou buď těžko proveditelné, nebo finančně velmi náročné. Díky dobré realizovatelnosti se dá školení či trénink ve VR vykonávat v podstatě kdykoliv a kdekoliv.

Pro více info: BOZP info