Společnost CIE consulting přišla s konkrétní myšlenkou, jak využít moderní technologii virtuální reality pro trénink zdravotníků. Tento projektový záměr, konkrétně Trénink integrovaného záchranného systému ve virtuální realitě, podala společnost CIE consulting do 2.kola veřejné soutěže Country for the Future, vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu, a umístila se mezi čtyři nejlepší projekty z celé České republiky.

„Celý nápad vznikl na základě realizovaných projektů pro výrobní podniky, kdy společnost CIE consulting využívá technologii virtuální reality pro zaškolování pracovníků ve výrobě a trénink BOZP", říká jednatel společnosti Marek Bárdy. Jeho slova doplňuje ředitel divize virtuální reality Konstantin Novikov. Trénink ve virtuální realitě je vhodnou alternativou, kdy vývojáři z CIE consulting dokáží připravit věrohodné tréninkové situace, které je možné nacvičovat v prostorách ordinací, či kanceláří," dodal.

V novém cowork centru BIC Port společnost CIE consulting představila projekt spojený s virtuální realitou řediteli Fakultní nemocnice Plzeň Václavu Šimánkovi. Konkrétně se jednalo o virtuální trénink složek integrovaného záchranného systému a jejich vzájemné spolupráce. Jednatel CIE consulting Marek Bárdy doplňuje: „Právě lékaři a ostatní zdravotníci jsou vystaveni velkému nátlaku v případě neočekávaných situací. Trénink ve virtuální realitě je vhodnou alternativou, kdy se mohou provádět nácviky situací z traumatologických plánů, např. hromadné postižení osob. Účastníci tréninku budou muset včas a správně ošetřit zraněné a kooperovat s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Technologie je jednoduše přenositelná," uvedl.

Odkaz na celý článek: Celý článek