V září 2020 začalo Gymnázium Františka Křižíka spolupracovat se společností CIE group, aby společně vytvořili platformu pro virtuální realitu, která bude použitelná ve výuce studentů na středních a základních školách. Cílem této spolupráce je sdílená databanka aplikací použitelná pro školy nejen v Plzeňském kraji. Gymnázium Františka Křižíka tak pokračuje ve svém dlouhodobém trendu inovativní výuky a práce s moderními technologiemi.

Již začátkem loňského školního roku začalo plzeňské Gymnázium Františka Křižíka úzce spolupracovat se společností CIE group na vývoji aplikací pro virtuální realitu, které budou sloužit pro výukové účely na základních a středních školách. Během pravidelných schůzek vymýšleli učitelé z GFK společně se zaměstnanci CIE group obsah aplikace, který bude odpovídat metodickým pokynům a materiálům. Pro vytvoření kvalitního obsahu aplikace dále zkoumali možnost využití mezipředmětových vztahů a vliv audiovizuálního obsahu na učební proces a jeho dopady. Po měsících spolupráce a testování vznikla první aplikace, kterou je „Exkurze do vesmíru“. Žáci se tak během hodin mohou podívat do vesmíru, kde zjišťují hmotnost jednotlivých planet nebo co je to plynný obr a černá díra. Již teď jsou rozplánované další aplikace například metabolismus člověka pro biologii nebo elektronové orbitaly pro výuku chemie.

Pro více info: plzensky.denik.cz