Společnost CIE consulting přišla s konkrétním plánem, jak využít technologii virtuální reality jako nástroj pro zvýšení bezpečnostiv městské hromadné dopravě v Plzni. V současné době společnost podobnou problematiku bezpečnosti vlakové dopravy. 

V novém cowork centru BIC Port byl představen projekt spojený s virtuální realitou prvnímu náměstkovi primátora RomanuZarzyckému, se kterým jednatel společnosti Marek Bárdy probral možnosti zvýšení bezpečnosti v městské hromadné dopravě i v jejím blízkém okolí. Celý projekt je zaměřen na trénink řidičů městské hromadné dopravy v Plzni, kdy jsou právě řidiči v rámci tréninku ve virtuální realitě vystavováni krizovým situacím, do kterých se nezřídka dostávají řidiči i v realitě. Jedná se o nácviky situací z provozu (např. Vběhnutí chodce), ale také nácvik situací první pomoci (např. První pomoc při náhlém kolapsu pasažéra) a v neposlední řadě nácvik konfliktních situací (např. Agresivní pasažér). Toto vše umožnila technologie virtuální reality v rukou vývojového týmu CIE consulting, která původně svá řešenívyvíjela primárně pro výrobní podniky.

„Celý nápad vznikl na základě realizovaných projektů pro výrobní podniky, kdy společnost CIE consulting využívá technologii virtuální reality pro zaškolování pracovníků ve výrobě a trénink BOZP,“ řekl Marek Bárdy. „Technologie nám přináší nové možnosti a právě Plzeň je městem, kde jsou nové technologie podporovány a to zvláště pak když dokáží zvýšit bezpečnost,“ řekl Roman Zarzycký.

„Velký dík patří společnosti BIC Plzeň technologické firmy se zástupci města a kraje a tím napomáhá přenést high-tech technologie využívané v leteckém a automotive průmyslu blíže k obyvatelům města,“ dodal Konstantin Novikov, ředitel pro oblast moderních technologii ve společnosti CIE consulting.